لیست ماشین آلات

ردیف شرح تعداد سازنده
۱ دستگاه پرس پانچ CNC ۱ EUROMAC
۲ دستگاه برش هیدرولیک ۱ DAYANI
۳ پرس برک هیدرولیک ۱ ZOLGHADR
۴ کمپرسور ۱ IRAN MOFID
۵ دستگاه جوش CO2 ۲ EUROMAG/JOOSHA
۶ دستگاه جوش رکتیفایر ۲ FERYDOUN ELECTRO
۷ دستگاه سه کاره شینه ۱ PAYA PERES